2012-2013 Okul Aile Birliği Olağan Genel Kurulu Tutanağı

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi Okul Aile Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı 1 Kasım 2012 Perşembe günü 67 velinin katılımı ile gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinden sonra 2011-2012 dönemi Okul Aile Birliği Başkanı Sayın Şevki SÖZEN’in, Okul Müdürü Sayın Yann de LANSALUT’nün ve Türk Müdür Başyardımcısı Sayın Suzan SEVGİ’nin açılış konuşmaları gerçekleşti.

Ardından, Divan heyetinin oluşumuna geçildi ve yapılan oylamada Divan Başkanlığı’na Şenay VURAL, katipliğe Nihat SAVAŞ ve oy sayım memurluğuna Nilgün KAYIN oy birliği ile seçildiler.

2011-2012 Dönemi Okul Aile Birliği faaliyet raporu ve denetim raporu okundu.
Ardından 2011-2012 Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu çalışmalarının ibrasına geçildi ve yapılan oylamada eski dönem yönetim kurulu oy birliği ile ibra edildi.

2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı Okul Aile Birliği yönetim kurulu adaylarının kendilerini tanıtmasından sonra yeni dönem Okul Aile Birliği seçimlerine geçildi. Oylama neticesinde Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Asil, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Yedek üyeleri aşağıdaki şekilde oluştu.

NETİM KURULU ASİL
Şevki SÖZEN
Şenay VURAL
Nihat SAVAŞ
Meltem Ünal ERZEN
Nilgün KAYIN

DENETLEME KURULU ASİL
Cesur SANER

NETİM KURULU YEDEK
Hülya VARDAR
Adeviye ÜNLÜKAHRAMAN
Nermin ŞAHİN
Derya TEKTUNALI
Esra ADALILAR

DENETLEME KURULU YEDEK
Arzu DEMİRKOL

Dilek ve temennilerde söz alan olmadığı için Divan Başkanı Şenay VURAL 2012-2013 dönemi Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu’na başarılar temennisiyle toplantıya son verdi.

Toplantının ardından 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı Notre Dame de Sion Fransız Lisesi Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu üyeleri toplanarak kendi aralarında iş bölümü yaptılar.

Başkan: Şevki SÖZEN
Başkan Yardımcısı: Meltem ÜNAL ERZEN
Muhasip: Nihat SAVAŞ
Sekreter:Nilgün KAYIN
Üye: Şenay VURAL

Yeni dönem Okul Aile Birliğine çalışmalarında başarılar dileriz.