français | Türkçe

giriş

İngilizce

Notre Dame de Sion’da ana yabancı dil Fransızca olmakla birlikte küreselleşen dünyamızda İngilizce dilinin öneminden yola çıkarak okul bitiminde mezunlarımızın her iki dile de hakim olmalarını hedefliyoruz. Mezunlarımızın TOEFL / IELTS ve Üniversite Hazırlık sınavlarında gösterdiği başarılar hedefimize ulaştığımızın göstergesidir. Bu hedefimiz doğrultusunda 12.sınıflar dışındaki tüm seviyelerde İngilizce dersleri şubelerin ikiye bölünmesiyle 10-12 kişilik gruplar halinde yapılır. Burada amaç az mevcutlu sınıflarla çalışarak verimi arttırmak ve öğrencilerimizle teke tek çalışabilme fırsatı yaratmaktır.

Okulumuzda İngilizce dersi Hazırlık ve 9. sınıflarda Intermediate ve Elementary grubu olarak iki seviye olarak yapılmaktadır. Her iki grubun içeriği seviye bazında hazırlanmaktadır. Öğrencilerin hangi gruba dahil olacağı Hazırlık sınıfı kayıt sürecinde belirlenmektedir.

İlköğretimde haftada 6 saatten az İngilizce programı yürüten okullardan gelen öğrenciler bu iki yılda Elementary seviyesinde öğrenim görürler. Elementary seviyesinde okul programına ek olarak iki saat ders görerek eksikliklerini tamamlama fırsatı bulurlar. Buna göre Hazırlık Elementary seviyesinde toplam ders saati haftada 6 saate çıkar, 9.sınıf elementary seviyesinde ise haftada 4 saat olarak yapılır.
İngilizce eğitim veren özel ilköğretim okullarından gelen öğrenciler ise Intermediate grupta yer alarak Hazırlık seviyesinde haftada 4 saat, 9.sınıfta ise haftada 2 saat İngilizce dersi görürler.

Bu iki yılın sonunda iki grup arasındaki seviye farkının ortadan kalkması ve tüm öğrencilerin 9. sınıf sonunda B2 seviyesine ulaşmaları hedeflenmektedir.
10. sınıftan itibaren tüm sınıflarda aynı seviyede ders yapılır. Bu sayede öğrencilerde çok daha hızlı bir gelişim gözlenmektedir. Bu yılın sonunda ise öğrencilerin B2 + seviyesine ulaşmaları beklenir. Hedefimiz okul bitiminde öğrencilerimizin C1 ile mezun olmasıdır.

Derslerimiz yabancı dil öğretiminin temeli olan dört beceriyi geliştirmeye yönelik hazırlanmaktadır;(listening, reading, speaking, writing ) Seçilen ders kitapları da bu dört beceriyi kapsayan niteliktedir. Okutulan ders kitaplarına ek olarak öğrencilere oldukça sık çalışma kağıtları verilerek öğretilenler pekiştirilir. Ayrıca üye olunan dergilerden alınan güncel makaleler, farklı kaynaklardan alınan okuma parçaları, videolar ve filmler ile dersler renklendirilir. Moodle sistemi kullanılarak internet üzerinden öğrencilerin ders içi çalışmaları evde de pekiştirmeleri sağlanır.

10. sınıftan itibaren derslerimizde kısa hikaye ve şiir örnekleriyle Anglo-Saxon edebiyatı, İngiltere ve Amerika tarihindeki önemli dönemler, belirli temalar, şiir, hikaye, makale gibi farklı edebi türlerden örneklerle öğrencilerimizin entelektüel seviyelerinin yükselmesi sağlanır.

Etkinlik bazında ise MUN/EYP (Model Birleşmiş Milletler / Avrupa Gençlik Parlamentosu) kulübü İngilizce bölümü tarafından yürütülmektedir. MUN ve EYP çalışmaları 2009 yılında MUN/EYP kulübü çatısı altında toplanmış ve bugüne kadar bir çok konferansa katılınmıştır. 2012 yılında Avrupa Gençlik Parlamentosu 12. Ulusal Seçim Konferansı kulüp öğrencileri tarafından okulumuzda düzenlenmiştir.

Öğrenciler bu kulüp sayesinde derslerde öğrendiklerini güncelle birleştirerek farklı okullarda düzenlenen konferanslarda okulumuzu temsil ederler. Öğrenciler kulübe İngilizce ve genel kültür yeterliliğinin test edildiği bir mülakatla kabul edilmektedir. Kulüp saatlerinde gündemle ilgili konular İngilizce olarak tartışılmaktadır. Konferanslara hazırlık olarak filmler, videolar izlenmekte, çeşitli kaynaklardan okumalar yapılmaktadır.

recherche


Duyurular

Moodle Sınav Takvimi TICE (Dijital Ortam Eğitimi Paylaşımları) Veli / Bilgi Veli-Öğretmen Görüşme Günleri E-OKUL web-mail