français | Türkçe

giriş

Çevre Bilinci Anketi Sonuçları

2012-2013 ÖĞRETİM YILI NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ
ÇEVRE ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Okulumuzun daha çevreci olması için sıkça yürüttüğümüz çevresel boyutu olan faaliyetlerde mevcut durumu ortaya koyma, potansiyel iyileştirme alanlarını belirleme ve öğrencilerde farkındalık yaratmak amacıyla bir anket düzenledik.

Düzenlenen ankete 99 kişi katıldı.
Anket aşağıdaki ana konu başlıklarını içine alacak şekilde düzenlendi.;
Kağıt kullanımı
Bilgisayar kullanımı
Yeme-İçme
Aydınlatma
Pil kullanımı
İhtiyaç dışı eşyaların değerlendirilmesi
Öğrenci önerileri

Anket sonuçları:
Not aldığım kağıdı yeniden kullanırım.
Kopya ya da çıktı alındığında kağıdın iki yüzünü de kullanırım.
Öğrencilerin yaklaşık % 70 nin not aldıkları kağıdın arkasını da kullandığı yada çıktı aldıklarında kağıdın iki yüzünü de kullandıkları ,% 30 unun nadir yada hiç kullanmadıkları görülmektedir. Burada % 30 luk bir iyileştirme potansiyeli dikkati çekmektedir.

İyileştirme önerileri:
1.Kağıtları mümkün olduğunca çift taraflı kullanın.Bu durum kağıt maliyetini düşürdüğü gibi kağıdın elde edilmesi için kesilen ağaç sayısını da azaltacaktır.
2.Geri dönüşümlü kağıtlara baskı yapabilen FSC (Forest Stewaship Council) yazıcıları tercih edin.
3.Yazılarınızı mümkün olduğunca e-posta aracılığı ile gönderin.
4. İnternet sitelerinden baskı almak yerine kısa yollarınıza ekleyerek arşivleyin.
5.Arşivinizi fiziksel olarak dosyalamak yerine dijital olarak dosyalayın.
6.Yazıcı ayarlarınızda kenar boşluklarını mümkün olan en aza indirin.
7.Antetli kağıt kullanmak yerine, antedi yazıcıdan bastırmayı tercih edin.
8.Kağıt post-it yerine bilgisayarlarınız vasıtası ile hatırlatıcılar gibi yazılımları kullanın.
Unutmayın ki 1ton kağıt atık 17 ağacı kurtarmaktadır.

Çıktı yerine elektronik posta gönderirim.
Bir dökümanı ekrandan okumayı, çıktı almaya tercih ederim.

Öğrencilerin yaklaşık % 76 sının ödev ve yazılarını e-posta ile gönderdikleri görülmektedir. Bir başka hususta öğrencilerin % 67 sinin çıktı almadan önce bilgisayarda ön izleme yapmasıdır.
Buna rağmen hala % 25 oranında iyileştirme potansiyeli bulunmaktadır. Bu faaliyeti ne kadar sıklıkla yaptığımızı göz önünde bulundurarak % 5 lik iyileştirmenin bile fark yaratacağını unutmayınız.
Çıktı almaya daima özen gösteriniz.


Bilgisayar kullanım alanından ayrılan en son kişiysem yazıcıları ve fotokopi makinesini kapatırım.

Öğrencilerin % 68 in bu konuda duyarlı olduğu görülmektedir. % 32 iyileştirme potansiyeli mevcuttur.

İyileştirme önerileri:

1.Çalışmanın sonunda bilgisayarlar ana düğmeden kapatılmalı veya uygun olduğu durumlarda, priz bağlantısı kesilmelidir. Böylelikle, bilgisayarların bekleme modunda harcadığı gereksiz enerji tüketimi önlenmiş olacaktır.
2.Bilgisayar açık yada kapalı olsa da ona bağlı olarak çalışan ekran, hoparlör gibi eşyalar biz kapatmadığımız sürece çalışmaya devam ettikleri için enerji tüketimini sürdürürler.
3.İşimiz sürekli bilgisayar başındaysa, kısa aralıklarda, mesela çay, kahve almaya gittiğimizde sadece ekranı kapatmak bile enerji tasarrufu sağlamamıza katkıda bulunacaktır.
4.Dizüstü bilgisayarlar, daha az enerji kullandıkları için daha az ısı üretir. Bu nedenle, bir masaüstü bilgisayar olarak dizüstü bilgisayar kullanmayı düşünün.
5.Yeni bir bilgisayar alırken Çevre Dostu ürünleri düşünün ve etiketini kontrol ederek bilgisayarın hangi standartlara uygun olduğuna bakın. Avrupa Komisyonu’nun, ENERGY STAR eko-etiketi ve modern ofis bilgisayarlarındaki güç tüketimi ile ilgili olarak sunduğu ayrıntılı bilgileri www.eu-energystar.org adresinde bulabilirsiniz.
Bilgisayarın "EnergyStar" işareti taşımasına dikkat edin. Bu amblemli bilgisayarlar cihaz kullanılmadığında "uyku modu" olarak ifade edilen bir konuma geçer, enerji tüketimini % 85’lere ulaşan oranda azaltır.

Kantinde yemek yedikten sonra masayı temiz bırakırım.
Plastik, metal ve kağıtları geri dönüşüm kutularına atarım.
Sınıftan ayrılırken masamın üzerindeki ve altındaki atıkları çöp kutularına atarım.

Ankete katılanların verdikleri cevaplara göre % 96 sının masayı temiz bırakarak atıkları geri dönüşüm kutularına attıkları görülmektedir. %76 sı metal- plastik ve kağıt geri dönüşüm kutularını kullanmaktadır. Sınıf temizliğinde ise oran % 83 tür.
Bu konuda bilincin daha da arttırılması için kısa eğitimler verilebilir.

İyileştirme önerileri:
1.Okuldaki kağıt-plastik ve metal geri dönüşüm kutularının eksik ve yetersiz olduğu alanların tespit edilerek geri dönüşüm kutularının sayısı arttırılabilir
2.Öğrencilerin özellikle kantinde geri dönüşüm kutularını yüksek oranda kullanması sağlanabilir.
Doğal kaynaklarımız dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeni ile her geçen gün azalmaktadır. Geri dönüşümün uygulanması ile çöplere giden atık miktarında azalma sağlanarak bu atıkların taşınması ve depolanması işlemleri için daha az miktarda alan ve daha az enerji kullanılmış olur.

Araştırmalara göre metallerin geri kazanılması için harcanan enerji, metallerin madenlerden çıkartılması için gereken enerjiden çok daha azdır. Söyle ki; geri kazanılmış metalden 1 ton alüminyum yapmak için gereken enerji cevherden yapılacak alüminyum için harcanan enerjinin %4 üdür. Ayni şekilde bakır bileşimlerin, geri kazanılması için gereken enerji bu metalin madenlerden çıkartılması için gereken enerjinin sadece % 13, ve demir/çelik için % 19 u kadardır. (Lyons ve Tonkin, 1975). Aynı şekilde 1 ton kullanılmış kağıdın geri kazanılması ile 17 ağaç kurtarılmakta, 4100 kilovat saatlik enerji tasarruf edilmektedir ki bu miktar bir ailenin ortalama olarak 1 yılda kullandıkları elektrik enerjisidir


Tuvaletlerde kullandıktan sonra musluğu kapatırım.
Kağıt havluyu en az kullanırım

Burada öğrencilerin tamamı evet cevabı vermiştir. Donanımların otomatik hale getirilmesi insan kaynaklı hataların,ihmal ve atlamaların önüne geçmemizi sağlayabilmektedir.
Bu açıdan muslukların sensörlü olması su tasarrufu açısından önemlidir.
Öğrencilerin bu bilinçle etraflarını değerlendirmeleri ve fikirleri ile yönetime katılmaları başarı oranını en üst seviyeye çıkaracaktır.
Kağıt havlu kullanımında % 35 iyileştirme potansiyeli görülmektedir.

İyileştirme önerileri:
1.Mümkün olduğunca daha az kağıt tüketimine özen gösterilmelidir.
2.Elinizdeki ıslaklığı tamamen giderecek oranda kağıt kullanılmamalıdır.
Biliniz ki elinizdeki ıslaklığın kaba olarak alınmasını takip eden bir dakika içerisinde kalan miktar buharlaşabilmektedir.
3.Tuvaletlere konulan kağıt kalınlığının optimum ve su emme kabiliyeti için özel tasarlanmış ince ama çok katlı yapıda olmasına dikkat edilmelidir.

Mavi kapakları biriktiririm.
Sosyal sorumluluk projesine katkıda bulunmak için mavi kapak toplama bilinci, okul genelinde % 84 tür.

Naylon poşet kullanmam.
İyileştirilmesi gereken alanlardan birisi olarak dikkat çekmektedir.Bir başka ifadeyle 100 öğrenciden 83 ü taşıma amaçlı olarak naylon poşet kullanmaktadır.

İyileştirme önerileri:
Naylon poşetler petrol türevi olan polietilenden üretilir.
Çevre dostu olarak bilinen poşetler “afla toksin” içermektedir. Bu maddenin yiyeceklere teması kanserojen sonuçlar doğurmaktadır. Ücretsiz ve kullanışlı olduğu için çok tüketilir ve çöplerle beraber doğaya atılır. Ortalama 15 dakika kullandığımız bir naylon poşetin doğada tümüyle yok olması için bin yıl gerekir. Naylon poşetlerin sadece %1’ i geri dönüştürülür,%99’u doğada kalır. Naylon poşetler doğada bozulmaya başladıklarında çevreye zararlı kimyasal maddeler yayar ve bu maddeler toprağa, suya karışarak besin zincirimizi yavaş yavaş kirletir. Denizleri, gölleri, nehirleri kirletir, kanalizasyonları tıkar. Karada ise inekler, keçiler ve öteki hayvanlar yem ararken genellikle plastik parçalar yerler. Bu nedenle hastalanabilir ve hatta ölürler.Doğaya atılan naylon poşetler nedeniyle yunus, fok, balina, deniz kaplumbağaları gibi hayvanlar denize atılan poşetleri yiyecek sanıp yerler. Bu da onların sindirim sistemlerinde bozulmalara yol açarak ölmelerine neden olur. Naylon posetler şeffaf oldukları için, tıpkı bır sera gibi ısıyı emerek orman yangınlarına neden olur.Naylon poşetler dokundukları gıdaların vitaminlerini yok ederler. Çöplerin % 90’nı naylon ve plastik atıklardan oluşur. Bez torba kullanarak haftada altı naylon poşeti kullanımdan çıkartmış oluruz. Ülkemizde her 5 kişiden sadece biri böyle yapsa, ortalama bir yaşam süresince 31.046.400.000 naylon poşet kullanımdan kalkmış olur.

Tek kullanımlık yerine tekrar şarj edebilen pilleri tercih ederim.
Kullanılmış pilleri atık kutularına atarım.

% 39 umuz tekrar şarj edebilen pilleri tercih ederken % 61 imiz tek kullanımlık pilleri kullanmaktadır. Daha kötüsü atık pillerin yalnızca % 54 ünün geri dönüşüm kutularına atıldığı görülmektedir.

İyileştirme önerileri:
Piller kullanıldıktan bir süre sonra bozulmaya başlar. Bu esnada çevreye zarar veren çeşitli zehirli maddeler ortaya çıkar.
Cıva: Doğada bozulmaz. Vücuda girdiğinde parastezi, ataksi, dişartri ve sağırlık gibi nörolojik bozukluklara, merkezi sinir sisteminin tahribine ve kansere, böbrek, karaciğer, beyin dokularının tahribine, kromozomları tahrip edip sakat doğumlara neden olmaktadır.
Bir oksit pilde bulunan cıva 800 bin litre suyu kirletebilecek seviyededir.
Dünya Sağlık Teşkilatına göre içme suyunda cıvanın 0.001 mg/lt’yi geçmemelidir.
Kadmiyum: En zehirli ağır metallerdendir. Bozulan pillerden akan kadmiyum su yoluyla insana taşınır. Solunum yoluyla alınırsa daha tehlikelidir.
İnsanda İtai itai hastalığı(şiddetli bir kemik erimesi hastalığıdır), Akciğer hastalıkları, prostat kanseri, Böbreküstü bezi rahatsızlıkları gibi sorunlara neden olur.
Dünya Sağlık Teşkilatına göre içme suyunda kadmiyumun 0.005 mg/lt’yi geçmemelidir.
Kurşun: İçme suyu, gıda ve hava yoluyla insana bulaşır.
İnsanda işitme bozukluğu, hemoglobin seviyesinde azalma, böbrek ve beyin iltihabı, kısırlık ve kansere neden olur.
Dünya Sağlık Teşkilatına göre içme suyunda kurşunun 0.05 mg/lt’den az olmalıdır.

1.Bu duruma en sağlıklı çözüm yeniden şarj edilebilen pillerin kullanılmasıdır.
2. Pillerin uzun ömürlü olanlarının tercih edilmelidir.
3. Atık haldeki pillerin ev ve işyerlerinde uzun süre muhafaza edilmeli,
Bulunulan yerlere en yakın mahaldeki atık pil toplama kutularına atılmalıdır. (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği web sayfasında (www.tap.org.tr) bulunan yerlere göre en yakın atık pil toplama noktaları yer almaktadır.)
5.Hiçbir pil çöpe atılmayarak, (saat, cep telefonu, dizüstü bilgisayar pilleri gibi her türlü elektronik aygıtların pilleri dahil) ayrı bir yerde (naylon torba, kutu, kavanoz vs.) biriktirilmelidir.
AB ülkelerinde kullanılan pillerin diğer atıklar ile karışmadan toplanması, taşınması ve geri kazanılması için uygulanan kurallar vardır. Almanya’da pil kullanan herkes, bu pillerin çevreye zarar vermeden uygun şekilde geri kazanım sistemine kazandırılmasından sorumlu tutulmaktadır. Türkiye’de pil geri dönüşüm tesisi bulunmamaktadır.
Bu sebeple toplanan pillerin %15′ine denk gelen sekonder (şarj edilebilir) bölümü geri dönüşüm için Avrupa ülkelerine gönderilmektedir. %85′i ise atık sahalarında TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) tarafından Bursa, İzmir gibi büyükşehirlerde inşa ettirilen gömme depolarda bertaraf edilmektedir.

Kullanmadığım eşya, kitap, giysileri ihtiyaç sahiplerine veririm.
Ankete katılan öğrencilerimizin % 65 i kullanmadığı eşyalarını ihtiyaç sahiplerine vermektedir.Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bu oranın yükseldiği görülmektedir.

Sınıf Işıkların kullanımı: Sabah ilk işim ışığı açmak diyenlerin oranı % 5, Sınıftan en son ayrılan kişiysem ışıkları kapatırım diyenlerin oranı % 91dir. Burada dikkati çeken öğle teneffüslerinde sınıftan ayrılırken ışıkların kapanmasında karşımıza çıkmaktadır.
Işıkları kapatırım diyenlerin oranı % 49 iken hayır kapatmam diyenlerin oranı ise. % 51 dir.

İyileştirme önerileri:
1. Lambaları açmadan önce gün ışığından olabildiğince faydalanılması gerekmektedir.
2. Elektrik enerjisinden tasarruf etmemiz için tasarruflu ampuller tercih edilmelidir.
3.Gün içinde pencere açıkken klima çalıştırılmamalıdır.
4.Ortak kullanım alanlarında harekete duyarlı ışıklandırma sistemi tercih edilmelidir.(koridor,tuvalet vb.)

Öğrenci önerileri
Çevre anketinin önemi konusunda öğrencilerimizin % 90 nı yer alan maddelerden Yaşanılabilecek bir gelecek için dikkatli olma,çevreye önem verme anlayışını kurmada iyi bir örnektir maddesini işaretlemiştir.
% 51 i Çevre politikası hazırlayıp, yayınlamış ve eğitim vermiş çağdaşlarımıza ayak uydurmamızı sağlar maddesini de işaretlemiştir.
Bir diğer yüksek madde % 40 ile bu anket değerlerimizi hayata geçirmemize ön ayak olur maddesidir.

ilave Yorum ve Düşünceler:

Okulumuzda kağıt cam vs için ayrı çöpler bulunsa da sayıları yetmemek de
ve yerleri tam bilinmemektedir.
okulumuzda geri dönüşüm sağlayacak pil kutusu var mıdır?
Okulumuzda geri dönüşümü çöplerden fazla normal çöp bulunmaktadır.
Her kata su sebili konup plastik bardak kullanılmadan herkes kendi bardağını
kullanarak hem su ihtiyacımız giderilmiş olur hem de çevreye , aldığımız pet şişeden çok daha az zarar vermiş oluruz .
NDS’nin daha çevreci olması için bir tek öğrencilerin çabası değil okulun da
bazı değişikliklerde bulunması gerektiğini düşünüyorum.
Gereksiz su tüketiminin önüne geçmek istiyor olabiliriz ama öncelikle bir miktar su olması gerekiyor bunun için. Özellikle hazırlık katı omak üzere tuvaletlerde çoğunlukla hiç su akmıyor, sifon çekilmiyor. Bu da bir çevre kirliliğidir bence. İlgilenilmesi dileklerimle.
Geri dönüşüm kutularının sayısı artırılıp her kata konulabilir.
Bu anketi hazırlayan herkese teşekkürler.

Çevre kulübü ve sosyal yardım kulübü çalışmalarında bir yere yardım icin gidildiğinde (koy,okul,engelli veya otizimlilere yardim vs...) sadece kulüp değil okulun isteyen tüm öğrencilerinin katılımı olması ve boyle etkinliklere değer verip katılanlara bir belge verilmesi benim için hem akademik olarak dosyama koyabileceğim bir belge olarak hem de yaptıklarımın bir hediyesi gibi karşılığını almak anlamında çok önemli .
Öğretmenlerin doğum günlerinde ya da önemli günlerde TEMA ya ağaç dikilmesi için bağışta bulunabilir.

Doğal kaynaklarını hiç bitmeyecek gibi tükettiğimiz Dünyamıza karşı hepimizin sorumlulukları var.
Yapabileceklerinizin yaratacağı etkinin farkına varan ve ankete katılan herkese teşekkür ederiz
.
ÇEVRE KULÜBÜ

Ekler

Çevre Bilinci Anketi Sonuçları

recherche


Duyurular

Moodle Sınav Takvimi TICE (Dijital Ortam Eğitimi Paylaşımları) Veli / Bilgi Veli-Öğretmen Görüşme Günleri E-OKUL web-mail